Cho mk hỏi, hoá kt giữa kì 2, kt miệng đ 1. Tuần sau là thi, tức có 2 cột điểm. Vậy mấy điểm mới có thể nâng 1 điểm lên 6,5?? Ai giúp mk với?

1 câu trả lời 1