Cho tớ hỏi là bị đâm đít cảm giác ra sao ạ :< muốnn thử mà sợ?

4 câu trả lời 4