E muốn bú lz . Không qhtd . Ưu tiên u30 u25?

2 câu trả lời 2