25/02/2018-19 (Tái Bút) Ký Ức: CÒN ĐÓ SẮC XUÂN Levanm45 . 2/8?

25/02/2018-19 (Tái Bút) Ký Ức: CÒN ĐÓ SẮC XUÂN Levanm45 . Ngày mùng chín tết đã qua mau Cảnh sắc mùa xuân vẫn đẹp mầu Sợi nắng vàng ươm như trải lụa Bầu trời xanh thẳm én bay cao Mai vàng cuối vụ còn khoe sắc Đào thắm cuối mùa vẫn đỏ au Tết đã qua rồi xuân hiện hữu Thiên nhiên cảnh sắc quyện vào nhau ... hiển thị thêm 25/02/2018-19 (Tái Bút)
Ký Ức: CÒN ĐÓ SẮC XUÂN
Levanm45
.
Ngày mùng chín tết đã qua mau
Cảnh sắc mùa xuân vẫn đẹp mầu
Sợi nắng vàng ươm như trải lụa
Bầu trời xanh thẳm én bay cao
Mai vàng cuối vụ còn khoe sắc
Đào thắm cuối mùa vẫn đỏ au
Tết đã qua rồi xuân hiện hữu
Thiên nhiên cảnh sắc quyện vào nhau
Ngày 25/02/2018
.
Xem Thêm:
https://levanm.blogspot.com/2018/02/25022018-con-o-sac-xuan.html
3 câu trả lời 3