Email này tôi lập facebook của tôi. Giờ bị hack đổi mất có cách nào lấy lại không mọi người?

1 câu trả lời 1