Chó đực nhà mình bị ở nó bỏng to. Nó dần dần ôm ra rồi .nó bị ở dưới của quý của nó to lắm co cách nào giúp mình ko?

1 câu trả lời 1