: mình cần tìm 1 số bạn đam mê script https://l.error.vn/g6m8cKf?

1 câu trả lời 1