giải hệ phương trình x = (-3+x)/(y+1) 4x-x^2-y^2= -4y +2xy +4?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 năm trước

    .

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 năm trước

    Đăng lên đây thì ai tk cho m

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.