Em duỗi tóc bằng thuốc rồi bây giờ uốn giả bằng máy thì tóc có bị sao không ạ ?

2 câu trả lời 2