Cho mình hỏi al2o3 + cuo tạo ra j vậy mn?

Hoá 12
2 câu trả lời 2