Trách nhiệm của người cò đất để được nhận hoa hồng?

Nhà tôi có rao bán 1 miếng đất nho nhỏ thôi . Vừa mới giao dịch thành công vs 1 khách hàng . Trong khi đó ko hề có sự xuất hiện của cò đất . Chuyện là như v . Khi giao dịch xong thì cò đất đt tới đòi tiền công 10tr hoa hồng nhưng vấn đề là cò đã " không đưa vị khách đến nhà tôi và cũng không điện thoại báo... hiển thị thêm Nhà tôi có rao bán 1 miếng đất nho nhỏ thôi . Vừa mới giao dịch thành công vs 1 khách hàng . Trong khi đó ko hề có sự xuất hiện của cò đất . Chuyện là như v . Khi giao dịch xong thì cò đất đt tới đòi tiền công 10tr hoa hồng nhưng vấn đề là cò đã " không đưa vị khách đến nhà tôi và cũng không điện thoại báo trước cho gđ tôi rằng có vị khách đó là do cò giới thiệu đến " cho nên gđ tôi ko chấp nhận trả công hoa hồng cho cò. Đúng hay sai ạ. Thêm nữa là vị khách đó đã khẳng định vs gđ tôi là ko liên quan đến ông cò đó. Nhưng khi giao dịch xong thì gọi điên cho vị khách đó thì ko thèm bắt máy nữa. Dc biết là cò có chỉ cho vị khách đó tới nhà tôi . Nhưng cò lại không thực hiên đúng những j cần làm của 1 ng cò đất như trong dấu (") tôi đã nói .
1 câu trả lời 1