E là hs và vừa rồi em Đag làm bài và Bi sai xong bị GV côc vào Đâu còn lấy bình nước đâp vào đâu nêu e kiến nghị lên trường thì GV đó bị j?

.
1 câu trả lời 1