Mn cho mình hỏi muối coban chloride có thể làm tinh thể dc ko ?

1 câu trả lời 1