Không thể set avatar video trên facebook?

Mình vs bạn mình sử dụng cùng 1 dòng đt ip5s mà đt của bạn mình khi thay ava facebook, thì nó cho chọn video để set ava video, còn đt của mình k cho chọn video mà chỉ có mỗi lựa chọn “Chọn ảnh” thôi!!
Mình đã cập nhật phiên bản ios cũng như facebook mới nhất rồi mà vẫn k thay đổi...các bạn giúp mình với!! :(((
1 câu trả lời 1