Bộ nhớ đệm có phân cấp ko ạ ? Vì sao?

1 câu trả lời 1