Vì em muốn học tiếng Hoa ở trường Trần Bội Cơ, cho em hỏi. Phải học ca nào thì không phải mặc đồng phục của trường vậy ạ ?

1 câu trả lời 1