Thơ mới rạo rực tình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu dân tộc. Hãy làm sáng tỏ ý kiến trên qua một số bài thơ đã học.?

0