Có ai biết tựa game mà mới vào đầu cho 1 mỏ dầu nổ lục đục để xây nhà...khi nhà hư mua lính để cho nó vào sửa,và có con tự nổ nữa...hichic?

0