Mọi người ơi giúp mình với ạ ! Câu 1 ,2 phần vận dụg nhé?

1 câu trả lời 1