Nga đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 1 năm trước

Mọi người ơi giúp mình với ạ ! Câu 1 ,2 phần vận dụg nhé?

Attachment image

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • alex
    Lv 7
    1 năm trước

    phần vận dụg ? o dau ?

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.