Tuyển tình nguyện viên báo chí "The KBT News"?

Điều kiện:
+ Từ đủ 13 tuổi trở lên
+ Biết biên soạn tin tức, dễ hiểu
+ Cập nhật tin tức nóng từ địa phương cho chúng tôi
+ Đủ tự tin khi tác nghiệp
Đăng kí tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuP6bLQLa97Z8EMitzx8wTB1et6x3TQADHMFLtfgDzG_wwg/viewform?usp=sf_link
0