Dựng lại chân dung của giave và giang van giang qua doan nguoi cam quyen khoi phuc uy quyen?

M.n giúp e vs ạ
0