Sp trong liên quân là gì ?

Mình có đọc bài viết này giải thích Sp liên quân khá chi tiết, các bạn xem thử cho ý kiến nhé.
http://tranvanthong.com/sp-trong-lien-quan-la-gi-thuat-ngu-viet-tat-lqmb/
0