Nam đố bạn Hà : hãy tìm 1 số có 3 chữ số mà chữ số hàng chục bằng 1/3 chữ số hàng trăm và gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị?

2 câu trả lời 2