Ram chia sẻ cho phần cứng là 898mb có phải quá nhiều? Nếu có thì có cách nào để giảm bớt không?

0