Vì sao ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội?

0