Xin cho hỏi Ban Quản lý Yahoo Hỏi & Đáp ở đâu? Sao để tình trạng trang dơ bẩn thế này ?

1 câu trả lời 1