Cho e hỏi :E năm nay lớp 9,nếu HKII trung bình môn toán e đc 6.9 còn văn trên 8.0 v có đc HSG kh ạ???😭?

2 câu trả lời 2