Để sushi 2 đêm 1 ngày đc ko ạ?? Nếu đc thì nên để ngăn nào?

1 câu trả lời 1