Để sushi 2 đêm 1 ngày đc ko ạ?? Nếu đc thì nên để ngăn nào?

2 câu trả lời 2