Cho mình hỏi có bộ anime từ 2016 trờ xuống mà nhân vật có giáp cơ khí, khủng long, thú hóa xe thể loại space không ạ ?

0