Mn cho e hs: năm nay e 15 tuổi, ngực pt chậm, chưa có kinh nguyệt, ra khí hư màu nâu ,mùi hôi có bị bệnh j k ak?

6 câu trả lời 6