Hảng máy bay Vietjet mua dòng sản phẩm máy bay 737 MAX, có được bồi thường hay không?

0