Ai nam thì vào gr chat x, show cu,...(không có nữ)?

https://zalo.me/g/kyznrg987
4 câu trả lời 4