Tìm bạn cùng sở thích?

Mình 2k2 muốn tìm bạn có sở thích về các loại đồ thể thao chung và vải riêng vd như vải bóng vải thun lạnh may áo bóng đá hay vải dù vải bóng cào may quần thể dục. Để lại sdt zalo mình sẽ kết bạn, mình không gay.
1 câu trả lời 1