E bị hk yếu hk1 năm lớp 10 điều này có ảnh hưởng đến việc thi đại học không ạ?

1 câu trả lời 1