Mình có nên nổi trội quá trong lớp ko? Hay chỉ vừa?

1 câu trả lời 1