Em muốn hỏi về thủ tục xin đi học lại?

Em xin phép được hỏi vấn đề về việc đi học lại. Em từng là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Chuyện là hồi năm nhất em có vấn đề nghiêm trọng về mặt tâm lý nên đã nghỉ học. Sau này khi em đã ổn định hơn và có ý định muốn đi học lại nhưng đã qua hai năm. Em muốn hỏi các a/c cho em ý kiến về việc muốn làm thủ tục đi... hiển thị thêm Em xin phép được hỏi vấn đề về việc đi học lại. Em từng là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Chuyện là hồi năm nhất em có vấn đề nghiêm trọng về mặt tâm lý nên đã nghỉ học. Sau này khi em đã ổn định hơn và có ý định muốn đi học lại nhưng đã qua hai năm. Em muốn hỏi các a/c cho em ý kiến về việc muốn làm thủ tục đi học lại phải thế nào ạ?
Em cảm ơn anh chị đã lắng nghe và đóng góp ý kiến giúp em!
1 câu trả lời 1