22/03/2014: ĐỒI THÔNG HAI MÔ 22B?

22/03/2014:
ĐỒI THÔNG HAI MÔ
Đồi thông heo hút buổi chiều hôm
Gió lạnh, sương sa, tỏa khắp vùng
Vi vút tiếng thông, như oán thán
Vì đâu chia cắt, mối tình trung
Lời thề son sắt, từ ngày ấy
Còn tiếc thân chi! ở cõi trần
Hiu hắt đồi thông, sương, gió lạnh
Người đời ái mộ, cảnh tình nhân
Ngày 22/03/2014
Ngọclan
3 câu trả lời 3