23/03/2014: THUNG LŨNG TÌNH YÊU 23B?

23/03/2014: THUNG LŨNG TÌNH YÊU Trung tâm thành phố, chẳng bao xa Thung lũng tình yêu, đã hiện ra Cao vút tầng mây, đồi vọng cảnh Bao la tráng lệ, lũng kiêu sa Thập phương du khách, đông như hội Tham dự trò chơi, vui hát ca Thỏa trí tang bồng, nơi xứ lạnh Giưã lòng thành phố, cuả ngàn hoa Ngày 23/03/2014 Giangsơn hiển thị thêm 23/03/2014:
THUNG LŨNG TÌNH YÊU
Trung tâm thành phố, chẳng bao xa
Thung lũng tình yêu, đã hiện ra
Cao vút tầng mây, đồi vọng cảnh
Bao la tráng lệ, lũng kiêu sa
Thập phương du khách, đông như hội
Tham dự trò chơi, vui hát ca
Thỏa trí tang bồng, nơi xứ lạnh
Giưã lòng thành phố, cuả ngàn hoa
Ngày 23/03/2014
Giangsơn
3 câu trả lời 3