24/03/2014: ĐỒI MỘNG MỘ 24B?

24/03/2014:
ĐỒI MỘNG MỘ
Đến với địa danh, đồi mộng mơ
Khuôn viên du lịch, đẹp như thơ
Cảnh quan Đà Lạt, đà thu nhỏ
Muôn vẻ, muôn mầu, được trải ra
Giải trí, vui chơi, hàng kỷ niện
Khèn bầu, đàn đá, xứ ngàn hoa
Thập phương du khách, lòng mếm mộ
Chiêm ngưỡng, giao hòa, vui hát ca
Ngày 24/03/2014
Ngoclan
3 câu trả lời 3