25/03/2014: HÒ:XUÂN HƯƠNG 25B?

25/03/2014: HÒ:XUÂN HƯƠNG Đến thăm Đà Lạt, giửa mùa xuân Phong cảnh Xuân Hương, đẹp tuyệt trần Phảng phất hương thơm, đầy quyến rũ Tỏa lan đây đó, khắp không gian Trong veo mặt nước, theo làn sóng Xanh ngát soi hình, những bóng thông Khen ai khéo đặt, cho tên gọi Cỏ cây thơm mát,: Hồ xuân Hương Ngày 20/03/2014 Ngoclan hiển thị thêm 25/03/2014:
HÒ:XUÂN HƯƠNG
Đến thăm Đà Lạt, giửa mùa xuân
Phong cảnh Xuân Hương, đẹp tuyệt trần
Phảng phất hương thơm, đầy quyến rũ
Tỏa lan đây đó, khắp không gian
Trong veo mặt nước, theo làn sóng
Xanh ngát soi hình, những bóng thông
Khen ai khéo đặt, cho tên gọi
Cỏ cây thơm mát,: Hồ xuân Hương
Ngày 20/03/2014
Ngoclan
3 câu trả lời 3