25/3/2015-19 (TB) KÝ ỨC: CÂY BÀNG Giangsơn . 25B?

25/3/2015-19 (TB) KÝ ỨC: CÂY BÀNG Giangsơn . Thấy bàng trên phố, nhớ bàng quê Cái thuở thiếu niên, dưới nắng hè Mặt nước gươg soi, mầu lá biếc Tán bàng lan tỏa, bóng xum xuê Leo cành: Vắt vẻo cùng bè bạn Đu bám đung đưa, với tiếng reo Cái thuở ấu thơ, Ôi! Đẹp quá! Thiếu thời: Ký ức mãi còn ghi ... hiển thị thêm 25/3/2015-19 (TB)
KÝ ỨC: CÂY BÀNG
Giangsơn
.
Thấy bàng trên phố, nhớ bàng quê
Cái thuở thiếu niên, dưới nắng hè
Mặt nước gươg soi, mầu lá biếc
Tán bàng lan tỏa, bóng xum xuê
Leo cành: Vắt vẻo cùng bè bạn
Đu bám đung đưa, với tiếng reo
Cái thuở ấu thơ, Ôi! Đẹp quá!
Thiếu thời: Ký ức mãi còn ghi
Ngày25/3/2014
3 câu trả lời 3