27/3/2015-19 (TB) "Ký Ức" ĐÈO HẢI VÂN Giangsơn . 27B?

27/3/2015-19 (TB) "Ký Ức" ĐÈO HẢI VÂN Giangsơn . Hải Vân: Dốc núi thật treo leo Suốt tự chân sơn, đến đỉnh đèo Vách đá một bên, cao chót vót Biên đông một phía, nước trong veo Trườn trên đỉnh núi, con đường lộ Vượt suối, băng khe, những nhịp cầu Từ đỉnh Hải Vân, nhìn bốn hướng Quảng Nam trừu mến, Huế thân... hiển thị thêm 27/3/2015-19 (TB)
"Ký Ức" ĐÈO HẢI VÂN
Giangsơn
.
Hải Vân: Dốc núi thật treo leo
Suốt tự chân sơn, đến đỉnh đèo
Vách đá một bên, cao chót vót
Biên đông một phía, nước trong veo
Trườn trên đỉnh núi, con đường lộ
Vượt suối, băng khe, những nhịp cầu
Từ đỉnh Hải Vân, nhìn bốn hướng
Quảng Nam trừu mến, Huế thân yêu
Ngày: 27/03/2015
3 câu trả lời 3