van đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênSinh học · 1 năm trước

tại sao cần có quá trình phiên mã ngược?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • alex
    Lv 7
    1 năm trước

    Chưa bao giờ nghe nói về "phiên mã ngược"

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.