Hichic, xương rồng của em bị gãy phần đầu thì có sống được nữa không ạ :(?

2 câu trả lời 2