Em 16 tuổi vòng 1 79cm toàn bị ns là lép vậy làm sao để làm tăng phát triển nó nhanh đc ạ :(( mọi người giúp em với em tự ti quá!?

21 câu trả lời 21