Cho em hỏi , nếu điểm trung bình các môn của em trên 5.0 , văn trên 6.5 , toán dưới 5.0 nhưng trên 3.5 vậy có được lên lớp không?

1 câu trả lời 1