E và bạn trai qhe thì 3 ngày sau e có kinh ngày thứ 3 có kinh thì e thử thai thấy 2 vạch khi qh bạn trai e xuất tinh ngoài z e có thai k?

Mông mọi người giúp đỡ
8 câu trả lời 8