Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông,mặt bên sad là tam giác đều.gọi n h lần luot là trung điểm bc,ad a, cm hn//sab.d, tính góc (sc?

cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông,mặt bên sad là tam giác đều.gọi n h lần luot là trung điểm bc,ad
a, cm hn//sab
b, biết sn=a căn 7 phần 2. cm sh vuông abcd
c, gọi m,n lần lượ là trung điểm sb và cd. cm am vuông bp
d, tính góc (sc,abcd)
1 câu trả lời 1