Hk2 : Trung bình tất cả các môn mình được 8.0, môn Toán TB mình 6.5 ,văn mình TB 8.1 ,v mình có được HSG ko?...?

3 câu trả lời 3