Em đang học thcs lớp 9 em có điểm trung bình cả năm là 7.966666667 vậy có được làm tròn thành 8.0 ko ạ ! Xin cảm ơn rất nhiều ạ?

12 câu trả lời 12